Styret 2012/2013

 

Styret 2012/2013 takker for oss, og for et fantastisk år!

Norsa styret 2012:2013

 

trulsPresident:

Truls Oppedal – toppedal19@gmail.com

 

 

 

mortenVise President:

Morten Mowinkel – morten_mowinckel@hotmail.com

 

 

 

AnnetteTreasurer:

Annette Holst – Annette@holst.oslo.no

 

 

 

JørgenTreasurer:

Jørgen Sandnes – jfsandnes@gmail.com

 

 

 

TheaPublic Relations:

Thea Jensen – theasteenjensen@gmail.com

 

 

 

christianWebmaster:

Christian Mathias Løvstad – christian.lovstad@gmail.com

 

 

 

magnusSecretary:

Magnus Wrangell Ruud - magnuswruud@gmail.com

 

 

 

JakobEDINA editor:

Jakob Jahren Holter – jakob_jholter@hotmail.com

 

 

 

philipEDINA editor: 

Philip Wang Balke – philipwangbalke@gmail.com

 

 

 

HenrikEDINA editor:

Henrik Grobstok – henrik.g@hotmail.com

Comments are closed.