Studiebyen

Hvorfor Edinburgh?

Edinburgh har igjennom 50 år vært studiested for mange nordmenn. Kombinasjonen av relativ kort reiseavstand til Norge, gode utdanningstilbud og opp til nylig, en velvillig lånekasse har sørget for at opp til 300 norske studenter årlig har befunnet seg på universiteter og høyskoler I og rundt Edinburgh. Hvis du som student er avhengig av å ha kontakt med et norskt miljø under din utdannlese I utlandet er definitivt Edinburgh stedet for deg. Det skal også nevnes at Edinburgh totalt huser ca 15000 internasjonale studenter, og jeg har personlig møtt studenter fra alle kontinenter og ca 45 nasjoner. Det er derfor også fullt mulig å studere I Edinburgh uten å ha noen som helst kontakt med det norske miljøet. Muligheten for å skape internasjonale kontakter og ha venner over hele verden høres ut som et billig slagord, men er faktisk en realitet I Edinburgh.

Edinburgh sine universiteter og høyskoler kan ut ifra norske forhold best sammenliknes med en sammenslåing av Oslo, Bergen og Trondheim sine utdanningstilbud.

Fra tidlig 1500 tallet har Edinburgh fostret og huset et mangfold av de personligheter som har stått I sentrum for vår tids utvikling. Personer som Adam Smith, Georg C . Maxwell, Charles Darwin, David Hume sammen med verdens første klonede vesen (sauen Dolly) har alle vært tilknyttet The University of Edinburgh og har plassert byen helt sentralt I europeisk forskning og høyere utdanning.

Rent akademisk har Edinburgh utdanningstilbud på alle nivåer. Og det er viktig for deg å ikke bare velge riktig fag, men også riktig institusjon. Spørsmål å stille deg som student er hvor og hva du skal med utdannelsen.

Skal du hjem til Norge i jobb eller videre utdannelse er det viktig for deg å kontakte norske arbeidsgivere og universiteter/høyskoler for å få greie på hvilke universiteter de aksepterer og har gode erfaringer med. Det er i mange tilfeller ikke tilfredsstillende at universitet du søker er godkjent av statens lånekasse for utdanning. Dette gjelder særlig hvis du har tenkt å jobbe eller ta videre utdanning i Storbritannia eller USA. Dessverre er utdanning “big business” her i Storbritannia og norske studenter er en viktig økonomisk inntektskilde fordi vi enda ikke er medlem av EU. Det er derfor viktig å ikke være naiv når du leser brosjyrer og ren reklame som universiteter og høyskoler sender deg i håp om å få inn akkurat deg som student. Det finnes rankinglister over alle universiteter og høyskoler (som ANSA dessverre ikke publiserer). Disse vil vise deg hvordan universitetet er vurdert av britiske utdanningsmyndigheter, næringslivet og studenter selv. Disse publiseres vært år i britisk presse, og finnes blant annet i aviser som “The Times”, “Financial Times” og “The independent” (skriv en e-mail eller besøk avisens hjemmeside).

Det kan også for eksempel lønne seg å spørre universitetet eller høyskolen hvilke andre europeiske og amerikanske universiteter institusjonen har utvekslingsavtale med. Dette kan være en god indikasjon på hvordan institusjonen er ansett internasjonalt.

Rent generelt har alle studiesteder en ANSA representant som i de fleste tilfeller kan gi en grei orientering om fagvalg, sosialt miljø, aktivitetstilbud etc. Og når alt kommer til alt er det viktig at du selv trives og finner deg til rette. Alle universitetene har dessuten åpne dager, hvor de tar imot besøk og gir deg en guidet tur. Informasjon om dette finner du ved å kontakte informasjonskontoret til universitetet.

Kontakt også oss i NORSA for mer detaljert informasjon.

Det er dessverre kostbart å studere i Edinburgh. Levekostnadene er lavere enn for eksempel i Oslo, men studieavgiften overgår i flere tilfeller det lånekassen gir i stipend. Men det finnes en rekke stipend og legater som man kan søke for å få økonomisk støtte til utdannelsen (sjekk stipend og legat håndboken). Du må heller ikke glemme at de korte og intensive terminene gjør det mulig å jobbe over lange perioder. Stort sett består et akademisk år av 6 til 7 måneder. Muligheten er derfor store for å tjene gode penger hvis du har en jobb å komme hjem til i ferier (for å unngå lånekassens regel om inntjening kan du be arbeidsgiver betale ut hele eller store deler av lønnen i juni og juli som er utenom den inntekts begrensede perioden) .

Rent personlig har jeg hatt stort utbytte av å studere i Edinburgh og vil anbefale det på det varmeste. Byen og universitetet har gitt meg kunnskaper, venner og minner for livet.

Jeg vil også fremheve at studiene har gitt meg store valgmuligheter og har åpnet opp en akademisk fleksibilitet som gjør at jeg kan søke jobb eller videre utdannelse i store deler av den vestlige verden.

Edinburgh er kort sagt en by som er bygd rundt studentmiljøet, og er uten sammenligning et europeisk senter for høyere utdanning.

Skrevet av: Aksel Bråthen

Denne introduksjonen er ment å være objektiv, og forsøkte å beskrive hva jeg som student, aktiv både I det britiske og norske studentmiljøet har observert og konkludert. Andre kan ha forskjellige oppfatninger om hvordan tingenes tilstand bør beskrives og jeg anbefaler deg derfor også å ta kontakt med andre Edinburgh studenter.

Denne artikkelen ble forfattet i 2002

Comments are closed.