Still til valg

Dette er stillingene til norsa styret som trenger aa bli satt. Valg til nytt styre skjer i starter av hvert skoleaar. Hold deg oppdatert paa facebook siden vaar for mere informasjon om dette. Link til hoyre:

President: (1 person per aar)
Vise President: (1 person per aar)
Treasurer:(2 personer per aar)
Public Relations: (1 person per aar)
Webmaster: (1 person per aar)
Secretary: (1 person per aar)
EDINA editors: (2-3 personer per aar)

Comments are closed.