Norsa

NORSA (Norwegian Students Association) er en interesseorganisasjon som representerer norske studenter og norske studenters interesser ved alle de høyere lærestedene i Edinburgh. NORSA ble stiftet i 1952 ved Heriot-Watt University, men representerer i dag også studenter ved Universtity of Edinburgh, Napier University, Queen Margaret University College og Edinburgh College of Art. Det er ca 200 norske studenter i Edinburgh, av disse er omtrent 100 medlem av NORSA (medlemstall pr. mai 2005).

NORSA er et bindeledd til ANSA (Association of Norwegian Students Abroad). Styret i NORSA består av en oppnevnt komite valgt på årlig generalforsamling. Styret, bestående av 7 personer skal stå for den daglige drift av organisasjonen, som skal skje i henhold til de rammene gitt i Konstitusjonen.

NORSA er både en sosial og faglig rettet organisasjon. På den sosiale siden står NORSA for arrangeringen av 17.mai feiringen her i Edinburgh sammen med det The Royal Norwegian Consulate General (forøvrig en av de største 17.mai markeringene utenfor Norges grenser). I tillegg arrangerer NORSA 16 mai revy, pubcrawl, “discoer”, ball og sportsturneringer.

På den faglige siden arrangeres det bedriftspresentasjoner hvor norske og britiske firmaer holder foredrag og svarer på spørsmål fra studentene. Som regel har det også vært mulighet for jobbintervjuer slik at studentene får en sjanse til å få markedsført seg ovenfor bedriften. Spekteret av bedrifter og institusjoner som kommer hit for å holde presentasjoner er meget bredt og søker å dekke alle fagretninger.

I tillegg til å stå som arrangør av sosiale tilstelninger har NORSA også en representativ oppgave utad: -NORSA er bindeleddet mellom studentene og General Konsulatet i Edinburgh -NORSA er også bindeleddet mellom studentene og ANSA UK & ANSA Sentralt.

Medlemskap i NORSA koster £8, (+ £2 for sisteårs studenter, inkludere livsvarig medlemskap og diplom). Som medlem vil du i tillegg til å motta informasjon om hva som skjer i NORSA få en telefonbok og 3 nummer av NORSA’s medlemsblad EDINA. Som medlem er du selvfølgelig ikke pliktet til å delta på noe som helst, men som medlem har du en mulighet til å holde deg oppdatert med hva som skjer i NORSA, det være seg sosiale, kulturelle eller faglig arrangementer og tilstelninger.

 

Comments are closed.